Ontmoet onze pedagogen en vakinhoudelijk specialisten 

Clarine de Leve

Clarine de Leve is pedagoge en in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd. Daarna heeft ze verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd die op haar werkveld lagen o.a. supervisie methodiek en psychologen en pedagogen in de zwakzinnigenzorg. In 1990 is zij opgenomen in het beroepsbekwaam-heidsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragogen (N.V.O.). Na afronding van haar studie is zij werkzaam geweest als pedagoge en later in leidinggevende en adviserende functies. Zij houdt actief haar vakkennis bij. Clarine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Christine ten Kate

Christine is pedagoog, trainer/docent, manager en erkend video interactie begeleider. In het MBO werkt zij als docent, mentor en stagebegeleider. Met name de pedagogische vakken worden door haar gedoceerd. Daarnaast is zij trainer van Piramide, Tink, Oog voor Interactie en een aantal zelf ontwikkelde programma’s. In de ruim 6 jaren dat zij gewerkt heeft als (regio)manager heeft zij  pedagogisch medewerkers begeleid  in hun persoonlijke ontwikkeling.  Zij volgde de opleiding ‘Coachen voor managers’ aan de School voor Coaching om haar coachvaardigheden te verdiepen. Mensen Inspireren en ondersteunen is haar op het lijf geschreven. Christine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Marit Langedijk

Marit Langedijk, pedagoog, docent en trainer en moeder van twee prachtige dochters. De pedagogiek van Loris Malaguzzi is verweven in haar visie: Kinderen en volwassenen hebben 100 talen om zich te uiten. Ondersteunende communicatie en ruimte voor eigen competenties zorgt ervoor dat ieder in zijn of haar eigen kracht komt te staan, en dat geeft energie, plezier en verbondenheid! Als pedagoog geeft Marit jarenlang advies aan ouders en  training aan profes-sioneel opvoeders, m.b.t. diverse pedagogische thema's , vanuit een Amerikaanse trainingsmethodiek, waarin veel ruimte is voor interactie en om onbewust bekwaam , bewust bekwaam te maken. Regelmatig wordt Marit  geïnterviewd voor o.a. opvoedmagazines of radio. 

Ook geeft ze als gecertificeerd mindfulnesstrainer, mindfulparenting lessen aan ouders en professioneel opvoeders. Dit alles doet ze met dagelijks plezier. De groei mogen volgen en begeleiden van cursisten bij Kans Kwadraat sluit daar helemaal bij aan!

Carienke de Jong - Kegel

Carienke is orthopedagoog, docent, trainer en onderzoeker met een brede interesse in de ontwikkeling van kinderen en factoren die daarop van invloed zijn. Ze kijkt en denkt graag mee met professionals die werken met kinderen, met als doel dat elk kind echt gezien wordt en zich op een prettige en veilige manier kan ontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft Carienke aan de universiteit verschillende onderzoeken gedaan naar het leren en gedrag van kinderen thuis, op school en in de kinderopvang. Met haar eigen bedrijf Pedalogisch ABC wil ze graag wetenschappelijke kennis toegankelijk maken voor de praktijk. Thuis volgt ze de ontwikkelingen van haar peuter, kleuter en schoolgaande kind met grote verwondering. Deze dagelijkse praktijk geeft haar waardevolle inspiratie voor het werk als  trainer en coach.

Maureen Kanter - Elshoff

‘Groei komt van veel dingen, bloeien kan in de juiste omgeving.’  Veiligheid is een voorwaarde voor groei. Het leukste is om zelf te ontdekken wat werkt. Baby’s verstaan deze kunst. In de babyopvang ervaart Maureen regelmatig hoe zij dit doen en vindt het bewonderings-waardig. Baby's groeien met grote wilskracht en door-zettingsvermogen. Ze stellen zich open en laten van zich horen.
Maureen is moeder van een dochter van 17 en een zoon van 14 jaar. Na haar hbo-opleiding heeft ze de afgelopen 20 jaar op verschillende locaties ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De laatste jaren werkt ze vanuit de visie van Emmi Pikler. Maureen krijgt veel energie van de kwaliteitssprongen die in het vak worden gemaakt en vindt het geweldig om  te fungeren als coach ‘on the job’. Door haar begeleiding via zelfreflectie en het stapsgewijs aanbieden van nieuwe ervaringen in de werkwijze ontstaan verbeterde routines en wordt er meer rust ervaren. Kennis vanuit theorie en wetenschap ziet ze als de sleutel voor de juiste koers in de uitvoering van de begeleiding en verzorging van kinderen.  


Claire Vervoort, pedagoog

Als pedagoog heeft Claire ruim 20 ervaring in het opleiden, trainen en coachen van medewerkers in de kinderopvang. Haar specialisme ligt bij de pedagogische sensitiviteit en interactie met kinderen. Baby’s zijn haar grote passie en ze vindt het erg fijn om de deelnemers van de e-learning 'Baby’s in de kinderopvang', middels workshops meer te laten nadenken, te vertellen en te laten zien over de brede ontwikkeling van jonge kinderen. (Thema’s o.a. interactievaardigheden, breinontwikkeling, prikkelreductie, hechting, omgeving, spelmateriaal, spelontwikkeling, babygebaren). Emmi Pikler en Aletha Solter zijn hierbij haar voornaamste inspiratiebronnen. Ze maakt tijdens haar coachwerk veel gebruik van beeldcoaching. Als trainer/coach is Claire pas tevreden als ze mensen ziet groeien in hun deskundigheid, als ze  ziet dat deelnemers nieuwe inzichten ontdekken en als ze daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dat is één van haar doelen. Mensen hun eigen kwaliteiten leren ontdekken én leren inzetten in de praktijk.Mara Heijdelberger, pedagoog

Mara is pedagoog, coach en trainer in de kinderopvang. In de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker coacht zij pedagogisch medewerkers en adviseert kinderopvangorganisaties bij het versterken van de pedagogische kwaliteit. In het hbo werkt zij als docent Pedagogiek, onderwijsontwikkelaar en trainer in de Basistraining VVE en hbo’er in de voorschool. Haar missie is om studenten te empoweren in hun rol als professionele mede-opvoeder zodat kinderen een goede kans krijgen om op te groeien tot autonome en sociale volwassenen.