Ontmoet onze pedagogen en vakinhoudelijke specialisten

 

 

Clarine de Leve

Clarine de Leve is pedagoge en heeft verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd.   

In 1990 is zij opgenomen in het beroepsbekwaamheidsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragogen (N.V.O.). Clarine is werkzaam geweest als pedagoge en later in leidinggevende en adviserende functies.  

Clarine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Maureen Kanter - Elshoff

Maureen heeft 20 jaar ervaring als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De laatste jaren werkt ze vanuit de visie van Emmi Pikler.

Maureen krijgt veel energie van de kwaliteitssprongen die in het vak worden gemaakt en vindt het geweldig om te fungeren als coach ‘on the job’.  

Kennis vanuit theorie en wetenschap ziet ze als de sleutel voor de juiste koers in de uitvoering van de begeleiding en verzorging van kinderen.   


Christine ten Kate

Christine is pedagoog, trainer/docent, manager en erkend video interactie begeleider. Daarnaast is zij trainer van Piramide, Tink, Oog voor Interactie en een aantal zelf ontwikkelde programma’s.

In de ruim 6 jaren dat zij gewerkt heeft als (regio)manager heeft zij pedagogisch medewerkers begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling.

Christine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Mara Heijdelberger

Mara is pedagoog, coach en trainer in de kinderopvang. Als Pedagogisch Beleidsmedewerker coacht en adviseert ze kinderopvangorganisaties bij het versterken van de pedagogische kwaliteit.

In het hbo werkt Mara als docent Pedagogiek, onderwijsontwikkelaar en trainer in de Basistraining VVE. 

Haar missie is om studenten te empoweren in hun rol als professionele mede-opvoeder zodat kinderen een goede kans krijgen om op te groeien tot autonome en sociale volwassenen.Marit Langedijk

Marit Langedijk, pedagoog, docent en trainer.  Als pedagoog geeft Marit jarenlang advies aan ouders en training aan professioneel opvoeders, m.b.t. diverse pedagogische thema's, vanuit een Amerikaanse trainingsmethodiek, waarin veel ruimte is voor interactie en om onbewust bekwaam, bewust bekwaam te maken.

Regelmatig wordt Marit geïnterviewd voor o.a. opvoedmagazines of radio.  

Christy Pach

Christy is IKC- en teamcoach, trainer. Zij coacht professionals, teams en management in kinderopvang en onderwijs met een inspirerende samenwerking en optimale communicatie.

Teams zijn voor haar de sleutel tot succesvolle resultaten en een optimale bijdrage aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

Christy heeft een brede ervaring in de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar en als manager in de kinderopvang.

Anne Josette Kouveld

Anne Josette heeft pedagogiek gestudeerd met als specialisatie kinderopvang. In de afgelopen jaren is zij werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op de babygroep en als pedagogisch expert waarbij zij mede verantwoordelijk was voor de pedagogische kwaliteit.

Vanuit haar eigen bedrijf Pedagogisch Adviesburo AJK, ondersteunt zij nu (kleinschalige) kinderopvangorganisaties op het gebied van beleid en kwaliteit.

Nathalie Camacho

Nathalie Camacho is eigenaar van ForsaPedagogiek.com  Ze gelooft dat de kinderopvang echt van betekenis is in de ontwikkeling van kinderen. Als coach, spreker en trainer deelt ze haar passie, kennis en kunde over het creëren van sterke teams met 'harTwerkende' professionals.

Zo helpt ze kinderopvangorganisaties bouwen aan een sterke pedagogische omgeving. Haar focus ligt op aandacht voor het team, aandacht voor het jonge kind en aandacht voor ontwikkeling met als resultaat ontspannen werken, werkgeluk en pedagogische kwaliteit.

Claire Vervoort

Als pedagoog heeft Claire ruim 20 ervaring in het opleiden, trainen en coachen van medewerkers in de kinderopvang.

Haar specialisme ligt bij de pedagogische sensitiviteit en interactie met kinderen. Baby’s zijn haar grote passie en ze vindt het erg fijn om de deelnemers van de e-learning 'Baby’s in de kinderopvang', middels workshops meer te laten nadenken, te vertellen en te laten zien over de brede ontwikkeling van jonge kinderen. 

Sanne van Mulligen-Holverda

Sanne is bewegingsagoog, psychomotorisch therapeut en trainer/docent. Ze is 12 jaar werkzaam in het onderwijs en op dit moment doceert zij diverse pedagogische vakken in het MBO en verzorgt het keuzedeel ‘Werken met baby’s’ en de basistraining VVE.

 

Vanuit haar eigen bedrijf Libellance, is het haar missie om ouders en professionals die met kinderen werken, bewust te maken van het belang van verbinding met een kind. Verbinding; de basis van rust, ontspanning en emotionele veiligheid.

Esther van der Leek

Esther is pedagoog met een onderwijsachtergrond. Ze heeft haar eigen bedrijf Pedagogisch Hart en doet graag veel en verschillende dingen. In alles staat de passie voor ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen centraal.

 

Esther maakt pedagogische kennis toegankelijk door producten te ontwikkelen waarmee de kinderopvang op een leuke en laagdrempelige manier kan werken aan professionalisering. Eén van die producten is Pedagogisch Scheuren, de scheurkalender voor professionals in de kinderopvang.


Pascale Plevier

Pascale heeft meer dan 33 jaar ervaring als locatiemanager in de kinderopvang. Ze heeft de studie HBO creatieve therapie, inrichtingswerk, intern begeleider en Pedagogisch coach gedaan naast verschillende trainingen en verdiepingsopleidingen. Samen met Madelon heeft ze een pedagogisch coachingsbureau 2daycare.

Werken met jonge kinderen en coachen van pedagogisch medewerksters is haar passie en doet ze met veel enthousiasme. Pascale kijkt gericht naar kinderen waardoor ze direct in kan springen op hun behoefte. Het observeren en vervolgens rapporteren en verder in ontwikkeling helpen is haar kracht.  

Rinie van Leeuwen

Rinie is trainer, coach en manager. Ze heeft een coachpraktijk waar ze mensen begeleid in hun persoonlijke groei. Ze doet dit op een creatieve wijze waarbij het lichaam altijd aan bod komt. 

Rinie heeft 18 jaar ervaring als (regio)manager in de kinderopvang waarbij ze teams en pedagogisch medewerkers heeft begeleid.

Contacten met ouders om het vertrouwen in de kinderopvang te vergroten en samen te werken heeft ze hoog in het vaandel.  Ze draagt de Reggio Emilia benadering een warm hart toe.

Corine Strijbosch

Corine is werkzaam als leefstijlcoach bij haar eigen bedrijf Werk aan Leefstijl. Ze is beeldcoach en verzorgt trainingen en workshops en is supervisor bij E-school Kinderopvang.

Corine heeft zo’n 20 jaar ervaring als leidinggevende in de kinderopvang. De pedagogische inhoud stond voor haarvoorop, het kind centraal, implementeren van de visie van Emmi Pikler en het versterken van de pedagogische kwaliteit door beeldcoaching (en nog veel meer om op te noemen…).


Jenneke Koopman-Homma

Jenneke zet zich in om de samenwerking tussen de professionals rondom kinderen verder te verstevigen en stort ze zich op het verhogen van de pedagogische kwaliteit van deze professionals. Dat doet ze bij Spiekr, het kenniscentrum kindontwikkeling. 


Spieken mag! Dat is wat ik geloof en dat is ook waar het tijdens de trainingen die ik geef vaak om draait. Wanneer mensen nieuwsgierig durven en kunnen zijn naar een ander verruimen ze hun blik. Spieken helpt om te reflecteren op je eigen handelen en gedrag. Het helpt om dingen van een andere kant te bekijken. En wanneer iemand anders bij je komt spieken kun je je trots voelen over dat wat jij hebt bereikt.

Ik ben van mening dat professionals in de kinderopvang, de jeugdzorg en het primair onderwijs over ongelofelijk veel kennis en expertise beschikken. Wanneer al die kennis wordt gebundeld slagen we er samen in om kinderen op volle kracht te kunnen ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Optimale ontwikkelingskansen, daar gaan we toch allemaal voor?!

Krista Visser

Krista is pedagoog en Montessorileerkracht.

Zij werkt vanuit een ecologische visie waarbij zij oog heeft voor de systemen waar kinderen, ouders en opvoeders deel van uitmaken.

Krista heeft een onderzoekende houding en zij zoekt naar de patronen in het menselijk denken. De bewustwording over de eigen denkpatronen is het begin tot het verkennen van ander gedrag. 


Anne Bijsterbosch

Anne werkt sinds 2014 in de kinderopvang, van oorsprong is zij therapeute. Ze heeft een drietal jaar op een babygroep gewerkt en heeft zichzelf door middel van studies laten omscholen. 

Een deel uitmaken van de kwaliteitsslagen die de branche aan het maken is, dat is haar passie. Door middel van training, coaching en lesgeven hoopt Anne hier iets in te kunnen betekenen. Ze is altijd op zoek naar het beste in haarzelf en bij een ander, positiviteit is haar drijfveer.Manon Dijkhuizen

Trainer / pedagogisch coach

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen ontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt” – Emmi Pikler


In mijn trainingen en coaching leg ik de nadruk op wat een kind jou vertelt over hoe je hem of haar kunt ondersteunen. Door bijvoorbeeld mogelijkheden te bieden. Door ruimte te geven. En vooral door te kijken, kijken en kijken! En dàn pas begeleidend aan te sluiten. Of juist niet, omdat bijvoorbeeld een baby heerlijk zelf aan het ontdekken is!  Of als kinderen in de BSO zelfstandig een conflict tijdens het buitenspelen oplossen. Kinderen kunnen je enorm verrassen in wat zij kunnen en ontdekken over de wereld en over hun eigen ik! 


Als trainer geef ik trainingen aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang op het gebied van onder andere het werken met baby’s, interactievaardigheden, aansluiten op de ontwikkeling van ieder kind en het bieden van kansen met VVE. Daarnaast ben ik docent voor de opleiding tot pedagogisch beleidsmedewerker. Ook werk ik regelmatig in de kinderopvang als pedagogisch coach of beleidsmedewerker. Rian van der Zee

Rian is een pedagoog die gefascineerd is door de ontwikkeling van het jonge kind. Vanuit verschillende functies heeft zij de afgelopen 20 jaar alle takken van de kinderopvang goed leren kennen. Als pedagogische duizendpoot werkt ze iedere dag aan kwalitatieve opvang. Ze kijkt met aandacht en passie naar mogelijkheden en talenten, om van daaruit de volgende stap te kunnen zetten.

Met haar eigen bedrijf Sentipeda ondersteunt zij kinderopvangorganisaties met trainingen, coaching en advies. Rian’s kracht ligt in het kijken naar welke behoefte er achter gedrag ligt, zowel bij kinderen als bij pedagogisch professionals. Haar specialisatie ligt bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Merel van der Woude

Met ruim 20 jaar werkervaring in de kinderopvang op zak, zet Merel zich dagelijks in voor het verhogen van de pedagogisch-educatieve kwaliteit in de praktijk. Daarbij maakt zij gebruik van haar kennis en ervaring als pedagogisch medewerker, pedagogisch coach en trainer. Heel handig al die ervaring, want zo is zij alle markten thuis!

Als trainer richt zij zich voornamelijk op de opvang van baby’s én op het VVE-programma Uk & Puk. En als coach maakt zij graag gebruik van Video Interactie Begeleiding. Maar daarnaast is zij ook actief als sparringpartner voor andere pedagogisch coaches.

Haar motto: Groeien, leren en inspireren doe je samen!
Viola Kruithof

Viola is trainer, coach en manager in de kinderopvang. Zij heeft een eigen bedrijf die trainingen en cursussen verzorgt voor de pedagogisch medewerkers.

Zij doet dit op een interactieve manier en zet de pedagogisch medewerker tijdens de trainingen in zijn/haar kracht.

Viola heeft al ruim 25 jaar ervaring in de kinderopvang, ruim 10 jaar ervaring als manager en 6 jaar ervaring als trainer waarbij ze teams en pedagogisch medewerkers begeleid, coacht en traint.

Viola werkt vanuit de kracht van de pedagogisch medewerker en hoopt daarmee de pedagogisch medewerkers te zien groeien in hun vaardigheden en kennis en deze bij hen te verbreden en te verdiepen.
Marloes Burgers

Marloes heeft meer dan 30 jaar ervaring in de kinderopvang en heeft verschillende leidinggevende functies gehad waarbij zij de medewerkers gecoacht heeft om een goede pedagogische kwaliteit neer te zetten. Op dit moment werkt zij als inhoudelijk manager kwaliteit en pedagogiek.

Marloes is gericht op het verhogen van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en heeft grote pedagogische kennis en is zij goed bekend met de interactievaardigheden. 

Zij staat voor de missie dat de kinderopvang een waardevolle toevoeging geeft aan de ontwikkeling van kinderen, waarbij de kinderen een veilige, gelukkige kindertijd geboden wordt waarin zij hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze klanten


Demo logo

Demo logo
Demo logo
Demo logo

Demo logo

 


Demo logo

Demo logo
Demo logo

Demo logo

Demo logo