Ontmoet onze pedagogen en vakinhoudelijk specialisten 

Clarine de Leve

Clarine de Leve is pedagoge en in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd. Daarna heeft ze verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd die op haar werkveld lagen o.a. supervisie methodiek en psychologen en pedagogen in de zwakzinnigenzorg.

In 1990 is zij opgenomen in het beroepsbekwaam-heidsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragogen (N.V.O.). Na afronding van haar studie is zij werkzaam geweest als pedagoge en later in leidinggevende en adviserende functies. Zij houdt actief haar vakkennis bij.

Clarine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Maureen Kanter - Elshoff

‘Groei komt van veel dingen, bloeien kan in de juiste omgeving.’  Veiligheid is een voorwaarde voor groei. Het leukste is om zelf te ontdekken wat werkt. Baby’s verstaan deze kunst. In de babyopvang ervaart Maureen regelmatig hoe zij dit doen en vindt het bewonderings-waardig. Baby's groeien met grote wilskracht en door-zettingsvermogen. Ze stellen zich open en laten van zich horen.
Maureen is moeder van een dochter van 17 en een zoon van 14 jaar. Na haar hbo-opleiding heeft ze de afgelopen 20 jaar op verschillende locaties ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De laatste jaren werkt ze vanuit de visie van Emmi Pikler. Maureen krijgt veel energie van de kwaliteitssprongen die in het vak worden gemaakt en vindt het geweldig om  te fungeren als coach ‘on the job’. Door haar begeleiding via zelfreflectie en het stapsgewijs aanbieden van nieuwe ervaringen in de werkwijze ontstaan verbeterde routines en wordt er meer rust ervaren. Kennis vanuit theorie en wetenschap ziet ze als de sleutel voor de juiste koers in de uitvoering van de begeleiding en verzorging van kinderen.  


Christine ten Kate

Christine is pedagoog, trainer/docent, manager en erkend video interactie begeleider. In het MBO werkt zij als docent, mentor en stagebegeleider. Met name de pedagogische vakken worden door haar gedoceerd. Daarnaast is zij trainer van Piramide, Tink, Oog voor Interactie en een aantal zelf ontwikkelde programma’s. In de ruim 6 jaren dat zij gewerkt heeft als (regio)manager heeft zij  pedagogisch medewerkers begeleid  in hun persoonlijke ontwikkeling. Zij volgde de opleiding ‘Coachen voor managers’ aan de School voor Coaching om haar coachvaardigheden te verdiepen. Mensen Inspireren en ondersteunen is haar op het lijf geschreven. Christine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Marit Langedijk

Marit Langedijk, pedagoog, docent en trainer en moeder van twee prachtige dochters. De pedagogiek van Loris Malaguzzi is verweven in haar visie: Kinderen en volwassenen hebben 100 talen om zich te uiten. Ondersteunende communicatie en ruimte voor eigen competenties zorgt ervoor dat ieder in zijn of haar eigen kracht komt te staan, en dat geeft energie, plezier en verbondenheid! Als pedagoog geeft Marit jarenlang advies aan ouders en  training aan profes-sioneel opvoeders, m.b.t. diverse pedagogische thema's , vanuit een Amerikaanse trainingsmethodiek, waarin veel ruimte is voor interactie en om onbewust bekwaam , bewust bekwaam te maken. Regelmatig wordt Marit  geïnterviewd voor o.a. opvoedmagazines of radio. 

Ook geeft ze als gecertificeerd mindfulnesstrainer, mindfulparenting lessen aan ouders en professioneel opvoeders. Dit alles doet ze met dagelijks plezier. De groei mogen volgen en begeleiden van cursisten bij E-schoolkinderopvang sluit daar helemaal bij aan!

Christy Pach

Christy is IKC- en teamcoach, trainer. Zij coacht professionals, teams en management in kinderopvang en onderwijs met een inspirerende samenwerking en optimale communicatie. Teams zijn voor haar de sleutel tot succesvolle resultaten en een optimale bijdrage aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hoe haal je het beste uit jezelf én uit je team? Voor haar zijn persoonlijke groei en professionele ontwikkeling daarop het antwoord. Superbelangrijk dat pedagogische professionals die met hele jonge kinderen omgaan daaraan werken.

Christy heeft een brede ervaring in de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar en als manager in de kinderopvang. Ze kent de praktische gang zaken op de werkvloer en kan zich snel een beeld vormen van het geheel. Ze is een echte verbinder die overal kansen ziet.  Vanuit de kinderopvang ondersteunt zij o.a. startende managers en teams bij de samenwerking en communicatie. Zij helpt projectgroepen bij de samenwerking in Integrale Kindcentrum (IKC) en biedt praktische coaching bij de visieontwikkeling met de training “samenwerken in een IKC”. Christy is gecertificeerd professioneel coach en teamcoach.

Sanne van Mulligen-Holverda

Sanne is bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut, trainer/docent en moeder van twee zonen. Ze is 12 jaar werkzaam in het onderwijs en op dit moment doceert zij diverse pedagogische vakken in het MBO en verzorgt het keuzedeel ‘Werken met baby’s’ en de basistraining VVE. In het MBO is zij tevens loopbaanbegeleider en stagebegeleider, waarbij ze regelmatig contact heeft met de pedagogisch medewerkers uit het werkveld. 

Vanuit haar eigen bedrijf Libellance, is het haar missie om ouders en professionals die met kinderen werken, bewust te maken van het belang van verbinding met een kind. Verbinding; de basis van rust, ontspanning en emotionele veiligheid.


Anne Josette Kouveld

Anne Josette is pedagoog en moeder van één dochter. Ze heeft pedagogiek gestudeerd met als specialisatie kinderopvang. In de afgelopen jaren is zij werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op de babygroep en als pedagogisch expert waarbij zij mede verantwoordelijk was voor de pedagogische kwaliteit.

Vanuit haar eigen bedrijf Pedagogisch Adviesburo AJK, ondersteunt zij nu (kleinschalige) kinderopvangorganisaties op het gebied van beleid en kwaliteit. Met behulp van haar eigen ervaringen binnen het werkveld en de dagelijkse praktijk als moeder, coacht, ondersteunt en adviseert zij de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden en hun ontwikkeling. Ze houdt zich daarnaast bezig met het ontwikkelen en invoeren van pedagogisch beleid met als doel de pedagogische kwaliteit te verhogen en te waarborgen. 

Claire Vervoort

Als pedagoog heeft Claire ruim 20 ervaring in het opleiden, trainen en coachen van medewerkers in de kinderopvang. Haar specialisme ligt bij de pedagogische sensitiviteit en interactie met kinderen. Baby’s zijn haar grote passie en ze vindt het erg fijn om de deelnemers van de e-learning 'Baby’s in de kinderopvang', middels workshops meer te laten nadenken, te vertellen en te laten zien over de brede ontwikkeling van jonge kinderen. (Thema’s o.a. interactievaardigheden, breinontwikkeling, prikkelreductie, hechting, omgeving, spelmateriaal, spelontwikkeling, babygebaren). Emmi Pikler en Aletha Solter zijn hierbij haar voornaamste inspiratiebronnen. Ze maakt tijdens haar coachwerk veel gebruik van beeldcoaching. Als trainer/coach is Claire pas tevreden als ze mensen ziet groeien in hun deskundigheid, als ze  ziet dat deelnemers nieuwe inzichten ontdekken en als ze daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dat is één van haar doelen. Mensen hun eigen kwaliteiten leren ontdekken én leren inzetten in de praktijk.

Mara Heijdelberger

Mara is pedagoog, coach en trainer in de kinderopvang. In de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker coacht zij pedagogisch medewerkers en adviseert kinderopvangorganisaties bij het versterken van de pedagogische kwaliteit. In het hbo werkt zij als docent Pedagogiek, onderwijsontwikkelaar en trainer in de Basistraining VVE en hbo’er in de voorschool. Haar missie is om studenten te empoweren in hun rol als professionele mede-opvoeder zodat kinderen een goede kans krijgen om op te groeien tot autonome en sociale volwassenen.Nathalie Camacho

Nathalie Camacho is eigenaar van ForsaPedagogiek.com  Ze gelooft dat de kinderopvang echt van betekenis is in de ontwikkeling van kinderen. Als coach, spreker en trainer deelt ze haar passie, kennis en kunde over het creëren van sterke teams met 'harTwerkende' professionals.

Zo helpt ze kinderopvangorganisaties bouwen aan een sterke pedagogische omgeving. Haar focus ligt op aandacht voor het team, aandacht voor het jonge kind en aandacht voor ontwikkeling met als resultaat ontspannen werken, werkgeluk en pedagogische kwaliteit

Marloes Breuer

Marloes is 20 jaar werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang waarvan 6 jaar als zelfstandig gastouder. Momenteel werkt ze in de flexpool en is ze vaste inval op een babygroep. Ze doet dat met heel veel plezier en haalt veel voldoening uit het werken met baby's, hoe de ontwikkeling van baby's verloopt en hoe je kunt communiceren. Ze hoopt haar enthousiasme over te kunnen dragen op andere pm'ers om hun te kunnen helpen met hun kijk op het werken met baby's. Rinie van Leeuwen

Rinie is trainer, coach en manager. Ze heeft een coachpraktijk waar ze mensen begeleid in hun persoonlijke groei. Ze doet dit op een creatieve wijze waarbij het lichaam altijd aan bod komt.  Rinie heeft hiervoor de opleiding tot Life coach gevolgd en de opleiding tot lichaamsgericht therapeut. Ze heeft 18 jaar ervaring als (regio)manager in de kinderopvang waarbij ze teams en pedagogisch medewerkers heeft begeleid. Ze heeft aan den lijve ondervonden wat werken in de kinderopvang betekent en daardoor heeft ze veel waardering voor het vak van de pedagogisch medewerker.  Contacten met ouders om het vertrouwen in de kinderopvang te vergroten en samen te werken heeft ze hoog in het vaandel.  Ze draagt de Reggio Emilia benadering een warm hart toe.

Esther van der Leek

Esther is pedagoog met een onderwijsachtergrond. Naast moeder van vier (grote) kinderen heeft ze een eigen bedrijf Pedagogisch Hart én werkt ze in een pilot voor een gemeente. In deze pilot worden vragen rond ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen integraal opgepakt (ouders-kinderopvang-onderwijs- jeugdhulp), soms ondersteund door VIB en VHT.

Ze doet graag veel en verschillende dingen. In alles staat de passie voor ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen centraal. De afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in de kinderopvangbranche o.a. als leidinggevende, pedagogisch beleidsmedewerker, trainer en coach, ontwikkelaar van leermiddelen, docent Pedagogiek, VIB-er en VHT-er. Alles rond hetzelfde thema: ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind.

Een sterke pedagogische omgeving begint bij de pedagogisch professionals. Esther maakt pedagogische kennis toegankelijk door producten te ontwikkelen waarmee de kinderopvang op een leuke en laagdrempelige manier kan werken aan professionalisering. Eén van die producten is Pedagogisch Scheuren, de scheurkalender voor professionals in de kinderopvang.


Madelon Claasen

Na het behalen van mijn opleiding HBO toegepaste psychologie heb ik anderhalf jaar in Amerika als au pair gewerkt. De verantwoordelijkheden van opvoeding tot en met planning heb ik daar ontdekt.  Tijdens mijn opleiding heb ik gewerkt met hoogbegaafde kinderen en jongeren in een prachtige natuuromgeving. Ik ben ook opgeleid voor werkgerelateerd coachen en trainen. Samen met Pascale heb ik een eigen bedrijf: 2daycare gespecialiseerd in pedagogische coaching.   

Naast mijn werk in de verslavingszorg, de gehandicaptenzorg en als coach op kinderdagverblijven ben ik supervisor en trainer bij E-schoolkinderopvang.
k vind het belangrijk om kinderen positief te stimuleren tot groei. Ik heb geleerd dat werken met kinderen elke dag weer anders is, maar dat structuur, duidelijkheid en respect heel belangrijk zijn. Daarnaast is het werken met mensen mijn passie en het is bijzonder om deel te mogen maken van hun ontwikkelingen. Niet alleen persoonlijk maar ook op de werkvloer.Pascale Plevier

Inmiddels heb ik meer dan 33 jaar ervaring als locatiemanager in de kinderopvang. Ik heb de studie HBO creatieve therapie, inrichtingswerk, intern begeleider en Pedagogisch coach gedaan naast verschillende trainingen en verdiepingsopleidingen. Samen met Madelon een eigen pedagogisch coachingsbureau 2daycare.  Werken met jonge kinderen en coachen van pedagogisch medewerksters is mijn passie en doe ik nog steeds met veel enthousiasme. Geweldig om kindjes te zien groeien en het ontwikkelen, wetende dat je daar zelf een bijdrage aan hebt gehad. Bij baby's en peuters zie je snel verandering in de ontwikkeling. Hier ligt mijn sterke kant; ik kijk gericht naar kinderen waardoor ik direct in kan springen op hun behoefte. Het observeren en vervolgens rapporteren en verder in ontwikkeling helpen is mijn kracht. Voor Eschoolkinderopvang ben ik vanaf 2020 supervisor en trainer. Mijn kwaliteiten liggen vooral op het gebied van communicatie en afstemming. Ik hoop uitgaande van jullie eigen kracht en kwaliteit jullie verdere ontwikkelingen te prikkelen. Passie voor je vak is zo belangrijk. Ik hoop dan ook dat jullie allemaal het werk van pedagogisch medewerkster nog heel erg lang mooi mogen blijven vinden en dat iedereen ook gewaardeerd wordt.