PM: VVE in de kinderopvang

E-learning module inclusief certificaat, maar niet IKK-erkend.
Deze e-learning is bij uitstek geschikt voor kinderopvangorganisaties die meer willen met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) maar geen formele VVE-locatie nastreven.

Je leert in deze e-learning meer over het belang van werken met VVE in de kinderopvang. Ook leer je wat de meerwaarde voor de kinderen is en welke kenmerken het werken met VVE heeft.

E-learning; niet alleen lezen, maar juist: lekker actief aan de slag! Praktijkvideo’s, herkenbare dilemma’s en inspirerende foto’s… alles om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toets waarmee je de theorie afsluit.

We adviseren je deze e-learning in combinatie met VVE-bijeenkomsten via Kans² te volgen. Voor meer informatie over de bijeenkomsten verwijzen we naar de website van Kans². https://www.kanskwadraat.nl/trainingen/vier-vve/

Je aankoop bevat:
Theoretisch deel (4 uur) | Zeven praktijkopdrachten (42 uur) | Bibliotheek (5 uur) |
Afsluitende kennistoets (½ uur) I 1 Herkansingstoets is mogelijk (½ uur)

€ 40,00 40.0 EUR

€ 40,00

In winkelwagen

Wat ga je leren?

Spelen is leren: Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich prettig en vertrouwd voelen en lekker kunnen spelen. Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving hen veiligheid biedt en óók uitdaagt. Je leert waar je op kunt letten bij de inrichting van de groepsruimte. Hoe je voor peuters rijke speelhoeken inricht. Maar ook waar je op kunt letten bij de aanschaf van spelmaterialen en hoe je kinderen zelfstandig met het materiaal kunt leren omgaan.

Ontwikkeling stimuleren: De voorschoolse periode is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en legt een basis voor het latere leren. Je leert op welke manieren je spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren tijdens: de verzorging, dagelijkse routines, vrij spel en gerichte activiteiten.

Taal stimuleren: Een goede taalontwikkeling is van belang voor het contact met anderen. Maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling en het latere succes op school. Je leert hoe je in jouw groep op een speelse manier gedurende de hele dag aandacht kunt besteden aan de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast vind je meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen die twee- of meertalig opgroeien.

Ontwikkeling volgen: Je leert hoe je de ontwikkeling van de kinderen kunt volgen en welke valkuilen je tegen kunt komen.

Samen werken: Je leert waarom een goede samenwerking met ouders belangrijk is voor kinderen. Hoe realiseer je dit, en hoe zorg je ervoor dat activiteiten voor thuis voor ouders haalbaar en nuttig zijn. Ook leer je welke aandachtspunten er zijn voor de samenwerking met leerkrachten en andere professionals, met name voor kinderen die wat extra’s nodig hebben.

VVE-programma’s: Bij VVE gaat het om het spelenderwijs bewust stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Je doet dit niet ‘zomaar’, maar aan de hand van een VVE-programma. In dit onderdeel krijg je een globale indruk van een aantal VVE-programma’s.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Waarom deze opleiding?

VVE is bedoeld om kinderen optimaal te helpen bij hun ontwikkeling. Kindercentra die met VVE werken, besteden naast de opvang en zorg bewust aandacht aan de ontwikkeling van kinderen. En daar hebben kinderen hun hele leven profijt van! Het volgen en stimuleren van de ontwikkeling op jonge leeftijd heeft de volgende voordelen:

  • Taalachterstanden zo vroeg mogelijk voorkomen,

  • Door achterstanden tijdig te signaleren en aan te pakken;

  • Kinderen zijn beter toegerust om aan de basisschool te beginnen

Al spelend ontdekken kinderen in de opvang meer over zichzelf en de wereld om hen heen. Maar hoe kun je tijdens de opvang de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs stimuleren? Hoe kun je de inrichting van de ruimte hierbij optimaal gebruiken? Hoe besteed je aandacht aan taal en het werken met thema’s? Hoe vergroot je de betrokkenheid van ouders?

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Aan de slag met praktijkopdrachten

De praktijkopdrachten zorgen voor de koppeling tussen theorie en praktijk.  Samen met jouw collega’s helpt dit je na te denken over hoe jullie de kwaliteit van de vroeg- voorschoolse educatie kunnen verbeteren.
Bespreek met de pedagogisch coach van je organisatie welke praktijkopdrachten je uitvoert en op welke termijn. Ook bespreek je wie jouw praktijkopdrachten beoordeelt. 

Ben je gastouder?

Dan kun je de praktijkopdrachten in jouw opvangsituatie uitvoeren. De praktijkopdrachten zijn geschikt om te bespreken op een bijeenkomst met andere gastouders en met jouw bemiddelingsmedewerker.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Inzetten VVE-training

Deze VVE -training kan op twee manieren worden ingezet. De training kan worden opgenomen in het verplichte opleidingsplan beroepskrachten voorschoolse educatie. Op deze manier is er voldaan aan de eis dat er jaarlijks deskundigheidsbevordering wordt aangeboden. Door deze e-learning frist de pedagogisch medewerker de basiskennis over het werken met VVE op.

Verdieping?

Wil je na het volgen van deze e-learning meer verdieping? Kijk dan eens naar onze andere e-learnings, of bekijk de basistraining Vier VVE, VVE Uk en Puk of VVE Startblokken bij Kans².