Interactievaardigheden Kijk je rijk
€ 49,00 € 49,00 49.0 EUR
Start met de e-learning Interactievaardigheden en leer hoe je deze herkent op beeld en welk gedrag hoort bij het optimaal inzetten van elke interactievaardigheid.
2022 Baby’s in de kinderopvang
€ 125,00 € 125,00 125.0 EUR
Elke baby ontwikkelt op zijn eigen manier! Hoe je deze ontwikkeling het best kunt stimuleren leer je in deze e-learning Baby's in de kinderopvang.
Deze versie is IKK-geregistreerd en bedoeld voor pedagogisch medewerkers die al met baby's werken. Start ook met de leukste babyscholing van Nederland!
Babies in Daycare (Baby's in de kinderopvang)
€ 125,00 € 125,00 125.0 EUR
Spreek je Nederlands maar denk je in het Engels? Dan is deze opleiding net iets voor jou!
Deze e-learning is een vertaling van de e-learning Baby’s in de kinderopvang. De theorie en de praktijkopdrachten zijn vertaald naar het Engels. De artikelen in de bibliotheek zijn in het Nederlands.
Baby’s in de kinderopvang - voor iedereen die (nog) niet met baby's werkt
€ 125,00 € 125,00 125.0 EUR
Deze opleiding is speciaal gemaakt voor iedereen al in de kinderopvang werkt en wil leren om met baby’s te werken, maar dat op dit moment nog niet doet. Werk je bijvoorbeeld nu op de BSO, peuteropvang en wil je af en toe kunnen invallen op een groep met baby's? Of wil je helemaal de overstap maken naar de babygroep? Deze opleiding helpt je hierbij.
PM: VVE in de kinderopvang
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
Deze e-learning is bij uitstek geschikt voor kinderopvangorganisaties die meer willen met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) maar geen formele VVE-locatie nastreven.
PM: BSO, dat doe je zo!
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
De onderwerpen die in deze e-learning centraal staan zijn: een positief groepsgevoel op de BSO, welke activiteiten je kunt doen voor een positieve sfeer in de groep, hoe je de zelfstandigheid van kinderen kunt aanmoedigen en hoe kinderen inspraak kunnen hebben.
PM: Natuur in de BSO
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
Knisperende bladeren onder je voeten, ruimte om te rennen én te ontdekken... De natuur biedt kinderen veel moois! In deze opleiding staat samen met kinderen plezier beleven in de natuur centraal. Wat vinden kinderen leuk om te doen? Hoe kan je ook als je niet een groot park of bos dichtbij in de buurt hebt veel aan natuur beleven?
PM: Kinderen met plezier in beweging
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
Waarom bewegen kinderen en waarom is dat zo belangrijk? En hoe verloopt het bewegen bij kinderen eigenlijk? In deze opleiding leer je meer over het belang van bewegen en op welke manier je bewegen een vaste plek kunt geven in de opvang van kinderen van 0-13 jaar. En …. dat je veel plezier kunt beleven aan bewegen, ook als je geen sportief type bent.
PM: Omgaan met ouders
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
Als pedagogisch medewerker heb je dagelijks contact met de ouder(s) van je opvangkinderen. Zo kun je elkaar goed op de hoogte houden over hoe het met hun kind gaat. Dit persoonlijk contact is voor ouders belangrijk, en daarom is goede communicatie met hen ook erg belangrijk.
PM: Spel en speelgoed
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
Waarom spelen kinderen eigenlijk? Waarom is spel belangrijk voor kinderen? Onder welke voorwaarden kunnen kinderen van spel leren? Leer meer over jouw rol in het begeleiden van het spelen en hoe je het speels leren van kinderen kan stimuleren.
PM: Samen naar de kinderopvang
€ 40,00 € 40,00 40.0 EUR
'Samen naar de kinderopvang' betekent: kinderopvang voor alle kinderen. Zowel voor kinderen zonder als voor kinderen met een beperking. In deze e-learning vind je informatie die je kan helpen om de opvang van kinderen met een beperking zo goed mogelijk te laten verlopen.