Odoo + afbeelding en tekst

Baby- en kindergebaren op de groep

Werk je met kinderen? Ben je leerkracht op een school voor speciaal of regulier basisonderwijs? Werk je in de kinderdagopvang, op een BSO of peuteropvang? Wil je meer rust op de groep doordat je gemakkelijker in contact komt met kinderen die op afstand van jou bevinden? Wil je jonge kinderen een stem ‘ in handen geven’ dat de periode overbrugt van taal begrijpen naar kunnen spreken?  
Dan is deze workshop iets voor jou!

Steeds meer leerkrachten, pedagogisch medewerkers en (gast)ouders ervaren de voordelen van communiceren met gebaren. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor zichzelf en voor de groepsdynamiek. 

Speciaal voor: leerkrachten op een school voor speciaal of regulier basisonderwijs,  gastouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, bij een BSO of op de peuteropvang. 

Communiceren met gebaren

De Baby- en kindergebarenmethode geeft een kind een stem letterlijk in beide handen, het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken. Een succesformule om de taalontwikkeling te stimuleren, taal visueel te maken, elkaar beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de behoeftes en beleving van het jonge kind. 

Maar ook in de communicatie met oudere kinderen die al goed kunnen spreken heb je als leerkracht of pedagogisch medewerker een instrument in handen om op afstand te kunnen communiceren met een kind zonder dat je door het lokaal naar het kind hoeft toe te lopen of hard te spreken waardoor de andere kinderen gestoord worden in hun leerproces. 

Ook voor schoolgaande kinderen is het interessant om met gebaren te kunnen communiceren met elkaar. Het helpt hun een brug te slaan tussen hun zelf en anderen die moeite hebben met communiceren en/of het verstaan en begrijpen van gesproken woord. 

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Wat ga je leren?

  • Wat zijn baby en kindgebaren?

  • Hoe kun je baby en kindgebaren gebruiken in de dagelijkse gang van zaken. 

  • Oefenen van +/- 25 gebaren aan de hand van een dagschema uit de kinderopvang en klas. 

  • Tips en handvatten hoe je deze gebaren kunt toepassen bij de dagelijkse bezigheden zoals liedjes zingen, voorlezen, eten/drinken en verschonen. 

De workshop kan online gegeven worden en fysiek op locatie, datum en tijdstip in overleg. De workshop duurt 2 uur en wordt gegeven door onze trainster Sanne van Mulligen. 

Inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek?   

Aanvullende materialen

Babygebaren activiteitenmap

De babygebaren activiteitenmap is een speciaal samengestelde map vol met spelletjes, liedjes en versjes waar je gebaren bij kunt inzetten. Deze map staat vol met ideeën, handige tips en werkbladen. Direct spelenderwijs aan de slag met gebaren. 

Gebarenliedjesboek

In dit liedjesboek vind je ruim 30 liedteksten voorzien van ondersteunende gebaren uit de Nederlandse Gebaren Taal. Zingen en gebaren; dat wordt pret!

Posterset Leer gebaren

Posterset Leer gebaren met de Lotte en Max posterset; alle gebaren van de dvd’s op posters. In totaal ontvang je 9 posters.