Inloggen

 • Ga naar: www.e-schoolkinderopvang.nl

 • Klik op ‘Aanmelden’ rechts bovenin beeld

 • Je komt daarna in het scherm waar je kunt inloggen

 • Vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op ‘Login’

 • Je bent nu ingelogd in de E-schoolkinderopvang leeromgeving!

Navigatie

 • Hieronder zie je het scherm dat je na inloggen ziet. Je staat dan op ‘Mijn startpagina’.

 • De blauwe balk links is een menubalk die verwijst naar de onderdelen van de leeromgeving: Mijn startpagina, Site startpagina, Kalender, Privébestanden en Mijn cursussen.

 • Als je op Mijn startpagina geklikt hebt (zoals hieronder), zie je de cursussen (e-learning modules) staan waarvoor je je hebt aangemeld. Door op de blauwe knop met ‘Openen’ te klikken ga je naar de module toe en kun je de cursus starten.

 • Wanneer je op Site startpagina klikt, zie je alle cursussen van E-schoolkinderopvang waarvoor je je kunt aanmelden.

 • Onder Privébestanden kun je bestanden uploaden uit de bibliotheek van de e-learning en/of de functie Wikimedia. Je kunt ze hier opslaan om later nog eens te bekijken.

 • Als je op Site startpagina klikt, zie je het scherm zoals hieronder.

 • Hier zie je alle beschikbare cursussen (modules) waarvoor je je kunt aanmelden – scrol naar beneden om ze allemaal te zien.

 • De Literatuur module (‘Literatuurlijst - algemeen’) zie je links boven bij de beschikbare cursussen. Deze speciale module bevat de literatuur die voor alle leermodules van belang is. Je kunt er uitgebreid naslagwerk vinden voor verdieping, nuttige documenten en inspirerende voorbeelden, geordend per onderwerp. Als je een of meer e-learning modules hebt gekocht, krijg je ook toegang tot deze Literatuur module.

 • Zoals je ziet is deze Handleiding ook te vinden in de Welkom-balk, boven de ‘Beschikbare cursussen’.

Starten met de cursus 

 • Ga naar ‘Mijn startpagina’ en klik op de naam van de cursus die je wilt starten. Je kunt ook klikken op de blauwe knop ‘Openen’.

 • Let op: zodra je met de cursus gaat beginnen, is het belangrijk het scherm optimaal in te stellen. Daarvoor klik je op de schermoptimalisatie-knop links bovenaan het scherm boven het E-school Kinderopvang logo (). Daardoor verdwijnt de blauwe navigatiebalk links, en wordt de cursus optimaal weergegeven.  Als je uit de cursus wilt gaan, klik dan nogmaals op die schermoptimalisatie-knop, zodat je aan de linkerzijde de blauwe navigatiebalk weer terug krijgt.

 • Als je dit gedaan hebt, ziet je scherm eruit zoals hieronder ( als voorbeeld zie je hier de cursus ‘Baby’s in de kinderopvang’).Bovenaan staan naast elkaar genoemd de onderdelen van de cursus: Algemeen, en dan de delen 1 (Cursus), 2 (Toets), 3 (Herkansing), 4 (Certificaat), 5 (Praktijkopdrachten) en 6 (Bibliotheek). Let op: niet alle cursussen hebben praktijkopdrachten.

 • Je kunt naar de onderdelen van de cursus toegaan door op de namen die je aan de bovenrand ziet te klikken.

 • Als je binnenkomt, sta je op ‘Algemeen’, dat je informatie geeft over de cursus, waaronder de tijd die je voor ieder deel nodig hebt.

 • Klik op ‘1. Baby’s in de kinderopvang – cursus’ om de cursus te starten. Je ziet dan het scherm zoals hieronder.

 • - voor het geval je het nog niet gedaan had: je krijgt (nogmaals) de mededeling te zien om op de scherm optimalisatieknop te klikken.

 • Links zie je nu een navigatiebalk (grijze knoppen) met de hoofdstukken van de cursus, in dit geval 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heet ‘1. De ontwikkeling van baby’s’.

 • Door op de knop van een hoofdstukken te klikken, ontvouwen zich de onderdelen van dat hoofdstuk. Door nogmaals op de hoofdstuk knop te klikken, vouw je onderdelen van het hoofdstuk weer dicht.

 • Het is de bedoeling dat je alle onderdelen van alle hoofdstukken doorloopt. Door te lezen, maar ook door de vragen te beantwoorden die je tegenkomt.

Aan de slag!

Klik op ‘1. De ontwikkeling van baby’s’ (=Hoofdstuk 1 van de cursus). Hierdoor ‘ontvouwt’ zich Hoofdstuk1, d.w.z. je krijgt nu de onderdelen van Hoofdstuk 1 te zien in de linker navigatiebalk (zie plaatje hieronder): 1.2 Ontdekkingstocht, etc.
 • Het is de bedoeling dat je alle onderdelen doorloopt (erop klikken) en de informatie leest en vragen die je krijgt beantwoordt.

 • Door nogmaals op de (donker-grijze) hoofdstuk-knop te klikken, vouw je Hoofdstuk 1 weer dicht. Ga daarna verder met Hoofdstuk 2, etc. tot je alle hoofdstukken van de cursus gedaan hebt.

 • Je kunt tussentijds stoppen en op een later tijdstip weer met de cursus verdergaan. Het programma houdt bij waar je gebleven was.